Lørdagsskolen

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud i klassisk og rytmisk musikk for barn og unge i Agder.   

Lørdagsskolen er et tilbud for barn og unge som har motivasjon og arbeidskapasitet til å fordype seg på sitt instrument. For å bli elev på Lørdagsskolen må man prøvespille.  

Lørdagsskolen er åpent for elever i hele Agder, enten man er elev på en kulturskole, i et korps, i et kor, på musikklinje eller får privatundervisning. Er du usikker på om du skal søke klassisk eller rytmisk, snakk med hovedinstrumentlæreren din og ta eventuelt kontakt med talentkoordinator Therese Hagir. 

Alder: 10-19 år, men det kan gjøres unntak.
Søknadsfrist er 1. mars 2025, med prøvespill i mars og oppstart i august/september. 

NB! Vi har begrenset med plasser på noen instrumenter, spesielt klassisk piano og i band. Vi oppfordrer likevel alle til å søke, og alle aktuelle elever blir satt på venteliste.


Hva er Lørdagsskolen?  

  • Et sted å bli en del av et større musikknettverk både i Agder og i Norge  
  • Et sted å møte likesinnede elever på sitt nivå og spille sammen  
  • Inspirerende undervisning med profesjonelle pedagoger og musikere  
  • Økt kunnskap med musikkteoretiske fag, gjestelærere, studioprosjekter, m.m. 
  • Flere konserter i løpet av året  
  • Forberedelse til videre søking til musikklinjer og andre fordypningstilbud i musikk   
  • Ved opptak på Lørdagsskolen kan kulturskoleelever få tildelt 20 minutter utvidet spilletime med hovedinstrumentlærer hver uke   

Forventninger 

  • Det stilles høyere krav til øving i hverdagen, både i mengde og nivå 
  • Det forventes at eleven er godt forberedt til hver samling 
  • Det stilles høyt krav til oppmøte og til å prioritere Lørdagsskolen foran andre aktiviteter 

Lørdagskolesamlingene   
Lørdagsskolen har samlinger 14 ganger i året der 50 barn og unge fra hele Agder samles til undervisning og felles lunsj. På slutten av hvert semester holdes det større avslutningskonserter, i tillegg til andre konserter i løpet av året. Konsertene holdes både internt på ulike kulturskoler og på offentlige konsertarenaer.  

HØSTEN 2024
24. august
7. september
21. september
12. oktober NB! Samling i Arendal
2. november
16. november
23. november KONSERT (eksternt, mer info kommer)

VÅREN 2025
11. januar
25. januar
1. februar
1. mars
8. mars
22. mars
29. mars KONSERT (Knuden)


KLASSISK

Timeplan
10:00 - 11:10 Musikkteori, tre nivåer 
11:20 - 12:00 Kammermusikk (stryk/sang/piano) og pianogruppe (resten av pianistene) 
12:00 - 12:30 Lunsj  
12:30 - 13:10 Kammermusikk (stryk/sang/piano) og pianogruppe (resten av pianistene) 
13:20 - 15:00 Strykeorkester, pianoklasse og sangklasse

Lærere
Bendik Båtstrand – teori og piano 
Randi Birkeland – teori, kammermusikk og strykeorkester 
Ingvild Sæther – teori og kammermusikk 
Charlotte Wilhelmsen – kammermusikk og sang 


RYTMISK

Timeplan
10.00 - 12.00 Band 
12.00 - 12.30 Lunsj  
12.30 - 13.30 Teori  
13.30 - 15.00 Band 

Lærere 
Gunn-Hilde Erstad Haugen – band og teori 
Lars Fornes Bjørgen - band og teori 


Opptak  
Alle søkere må registreres i Knuden - Kristiansand kulturskoles systemer.  Elever som allerede går på Knuden, legger til "Lørdagsskolen" under re-registrering. Søknadsfrist er 1. april hver vår. Hovedinstrumentlærer må godkjenne søknaden. 
Påmelding her

Prøvespill  
Prøvespill holdes i lokalene til Knuden – Kristiansand kulturskole på Silokaia i løpet av april, ettermiddagstid. Søkere får tilsendt tidspunkt for prøvespill på e-post etter søknadsfristen. Svarbrev med tilbud om plass/ ikke tilbud om plass sendes ut i kort tid etter prøvespillet.  

På prøvespillet vil juryen høre hele eller deler av stykkene/låtene, og de vil snakke litt om motivasjonen for å søke. Søkeren må både ha et tilsvarende nivå til det eksisterende tilbudet og vise forståelse for forventningene i tilbudet. Prøvespillet tar ca. 10 minutter, og juryen består av lærere på Lørdagsskolen.   

Kostnad  
Elevavgiften på Lørdagsskolen er 1040,- per semester (2080,- per år).  
Kostnaden dekker også fellesmåltider på samlingene.  

Se Knudens elevavgifter her (Elevavgift 2024/Priser | KNUDEN - Kristiansand kulturskole) 


Kontakt
Therese Hagir, talentkoordinator Lørdagsskolen
941 38 281  
therese.hagir@kristiansand.kommune.no  

Samarbeid  
Lørdagsskolen er et økonomisk og praktisk samarbeid mellom Kristiansand kulturskole, Arendal kulturskole og Fylkeskommunen.  

Sted: Silokaia