Lørdagsskolen

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud i klassisk og rytmisk musikk for barn og unge i Agder.   

Lørdagsskolen er et tilbud for barn og unge som har motivasjon og arbeidskapasitet til å fordype seg på sitt instrument. For å bli elev på Lørdagsskolen må man prøvespille.  

Lørdagsskolen er åpent for elever i hele Agder, enten man er elev på en kulturskole, i et korps, i et kor, på musikklinje eller får privatundervisning. Er du usikker på om du skal søke klassisk eller rytmisk, snakk med hovedinstrumentlæreren din og ta eventuelt kontakt med talentkoordinator Therese Hagir. 

Alder: 10-19 år, men det kan gjøres unntak.

Søknadsfrist er 1. april, med prøvespill 19. april og oppstart i august/september. 

NB! Vi har begrenset med plasser på noen instrumenter, spesielt klassisk piano og i band. Vi oppfordrer likevel alle til å søke, og alle aktuelle elever blir satt på venteliste.

 

Hva er Lørdagsskolen?  

  • Et sted å bli en del av et større musikknettverk både i Agder og i Norge  
  • Et sted å møte likesinnede elever på sitt nivå og spille sammen  
  • Inspirerende undervisning med profesjonelle pedagoger og musikere  
  • Økt kunnskap med musikkteoretiske fag, gjestelærere, studioprosjekter, m.m. 
  • Flere konserter i løpet av året  
  • Forberedelse til videre søking til musikklinjer og andre fordypningstilbud i musikk   
  • Ved opptak på Lørdagsskolen kan kulturskoleelever få tildelt 20 minutter utvidet spilletime med hovedinstrumentlærer hver uke   

 

Forventninger 

  • Det stilles høyere krav til øving i hverdagen, både i mengde og nivå 
  • Det forventes at eleven er godt forberedt til hver samling 
  • Det stilles høyt krav til oppmøte og til å prioritere Lørdagsskolen foran andre aktiviteter 

 

Lørdagskolesamlingene   

Lørdagsskolen har samlinger 14 ganger i året hvor 50 barn og unge fra hele Agder samles til undervisning og felles lunsj. På slutten av hvert semester holdes det større avslutningskonserter, i tillegg til andre konserter i løpet av året. Konsertene holdes både internt på ulike kulturskoler og på offentlige konsertarenaer.  

 

Samlinger våren 2024 

13. januar 

27. januar 

10. februar: Åpen dag for interesserte elever

2. mars 

16. mars 

6. april: Alle strykere er på seminaret Stryk på Sørlandet 

13. april: Konserter under Knudendagene 

20. april: Avslutningskonserter på Knuden 

 

Klassisk  

10:00 - 11:10 Musikkteori, tre nivåer 

11:20 - 12:00 Kammermusikk (stryk/sang/piano) og pianogruppe (resten av pianistene) 

12:00 - 12:30 Lunsj  

12:30 - 13:10 Kammermusikk (stryk/sang/piano) og pianogruppe (resten av pianistene) 

13:20 - 15:00 Strykeorkester, pianoklasse og sangklasse 

 

Lærere klassisk 

Bendik Båtstrand – teori og piano 

Randi Birkeland – teori, kammermusikk og strykeorkester 

Ingvild Sæther – teori og kammermusikk 

Elin Kulsvehagen – kammermusikk og sang 

 

Rytmisk 

10.00 - 12.00 Band 

12.00 - 12.30 Lunsj  

12.30 - 13.30 Teori  

13.30 - 15.00 Band  

 

Lærere rytmisk 

Gunn-Hilde Erstad Haugen – band og teori 

Joakim Bergsrønning - band og teori 

----------------------------------------------------------- 

Opptak  

Alle søkere må registreres i Knuden - Kristiansand kulturskoles systemer. Søknadsfrist er 1. april hver vår. Trykk på «Bli elev» øverst i høyre hjørne på hjemmesiden, velg «Talent Sør» og «Lørdagsskolen». Hovedinstrumentlærer må godkjenne søknaden.   

 

Prøvespill  

Prøvespill holdes i lokalene til Knuden – Kristiansand kulturskole på Silokaia i løpet av april, ettermiddagstid. Søkere får tilsendt tidspunkt for prøvespill på e-post etter søknadsfristen. Svarbrev med tilbud om plass/ ikke tilbud om plass sendes ut i kort tid etter prøvespillet.  

På prøvespillet vil juryen høre hele eller deler av stykkene/låtene, og de vil snakke litt om motivasjonen for å søke. Søkeren må både ha et tilsvarende nivå til det eksisterende tilbudet og vise forståelse for forventningene i tilbudet. Prøvespillet tar ca. 10 minutter, og juryen består av lærere på Lørdagsskolen.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kostnad  

Elevavgiften på Lørdagsskolen er 1000,- per semester (2000,- per år).  
Kostnaden dekker også fellesmåltider på samlingene.  

Se Knudens elevavgifter her (Elevavgift 2024/Priser | KNUDEN - Kristiansand kulturskole) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talentkoordinator  

Therese Hagir  
941 38 281  
therese.hagir@kristiansand.kommune.no  

------------------------------------------------------------------------------------- 

Samarbeid  

Lørdagsskolen er et økonomisk og praktisk samarbeid mellom Kristiansand kulturskole, Arendal kulturskole og Fylkeskommunen.  

Sted: Silokaia