Lørdagsskolen

Lørdagsskolen er Talent Sørs fordypningstilbud i klassisk og rytmisk musikk til kulturskoleelevene i Agder.

Cirka 14 lørdager i året samles rundt 50 elever fra hele Agder til felles undervisning. Tilbudet passer for barn og unge som har stor interesse og arbeidsvilje, og elevene tas opp gjennom prøvespill.
Lærerne er tilknyttet kulturskolene i Agder, Universitetet i Agder, og Kristiansand Symfoniorkester. 

Samspill vektlegges sterkt, og alle elevene er til enhver tid knyttet til et ensemble. Det blir også gitt undervisning i musikkteori og hørelære som fast del av lørdagene. Lørdagsskolen holder minst to større offentlige konserter i året, i tillegg til jevnlige huskonserter.

Forventninger

  • Elevene forplikter seg til å følge all undervisning. Siden Lørdagsskolen i stor grad bygger på samspill, er det avgjørende at alle er til stede. Dersom det er behov for permisjoner må disse avtales i god tid. Høyt fravær kan føre til at eleven mister elevplassen.
  • Det er høyere forventninger til hjemmearbeid (øving) enn for ordinære kulturskoleelever.

Lørdagsskolen tilbys i tillegg til elevenes ordinære kulturskoleundervisning. I tillegg til helgesamlingene får eleven 20 minutter utvidet undervisning med sin hovedinstrumentlærer per uke (dobbeltime), på sin lokale kulturskole. Undervisningen kan i spesielle tilfeller organiseres på andre måter. 

Lørdagsskolen er et økonomisk og praktisk samarbeid mellom Knuden – Kristiansand kulturskole, Kilden dialog, Norsk kulturskoleråd – Agder, og Agder fylkeskommune.

Kostnad

Elever fra andre kulturskoler: Elevavgiften på Lørdagsskolen er 1000,- per semester (2000,- per år) for elever utenfor Knuden. 
Elever fra Knuden: Knudens elevavgifter her
Kostnaden dekker også fellesmåltider på samlinger.

Last ned søknadsskjema til Lørdagsskolen her.

Lærere i talentprogrammet:
Elin Kulsvehagen (sang), Randi Birkeland (kammermusikk), Øyvind Nypan (band), Bård Dahle (klaver og teori), Gunn-Hilde Erstad Haugen (band), Ingvild Sæther (teori), Adam Grüchot (orkester). Ingunn Olsen Høgetveit er Fagleder talent og kontaktperson for Lørdagsskolen. 

Aldersgruppe: 12 – 20 år. I spesielle tilfeller kan alderen fravikes.
Lærere: Elin Kulsvehagen, Randi C. P. Birkeland, Øyvind Nypan, Ingunn Olsen Høgetveit
Steder: Kilden Teater og Konserthus, Musikkens hus